Zal energie in de toekomst gratis worden?

Ontstaat er in de toekomst een energie opslagprobleem?

Peter Diamandis is een Grieks-Amerikaanse pionier in de wereld van innovatie, vooral bekend als chairman van de X Prize Foundation en als medeoprichter van de welbekende Singularity University. Daarnaast werd hij ook benoemd als één van de 50 grootste wereldleiders van dit moment. We hebben het dan ook niet over zomaar iemand. Deze beste man schreef het boek ‘Abundance’, vrij vertaald ‘Overvloed’, waarin hij onder meer voorspelt dat energie binnen enkele decennia gratis moet kunnen zijn wegens een overschot.

De technologie gaat alles oplossen

De wereld is er op dit moment niet al te goed aan toe. In grotere delen van de wereld heerst honger, er is een tekort aan drinkwater, er zijn vee problemen in de gezondheidszorg en zo kunnen we nog heel wat zaken opnoemen die nu niet bepaald positief zijn. Diamandis geeft in zijn boek te kennen dat al deze problemen voor de hele wereld zullen worden opgelost door de exponentiële groei die zal worden gerealiseerd in ons kunnen op het gebied van techniek. Hierbij geeft hij ook aan dat er over enkele decennia geen noodzaak meer zal zijn om energie op te wekken.

Er zal een overschot aan energie komen

Zonnecellen worden op dit moment al in een bizar tempo goedkoper en hiermee zijn de eerder gedane voorspellingen allemaal al verslagen. Mede op basis hiervan is Diamandis van mening dat we al snel grote veranderingen in de energiewereld moeten gaan zien. In ons land is het zo dat er een factor 7 verschil zit in de zonne-energie instraling tussen het beste en het slechtste seizoen. Diamandis beschrijft dat er drie mogelijkheden zijn om dit op te lossen. Er kan worden gedacht aan de import van stroom, aan het combineren van diverse bronnen die volledig duurzaam zijn of aan het realiseren van 7 keer zo veel zonnecellen dan we in het beste seizoen nodig zouden hebben. Voor dit laatste is in ons land onvoldoende ruimte, maar hoe je het ook wendt of keert, volgens Diamandis hebben we binnen dertig jaar een energie opslagprobleem.

Dan zou energie dus gratis worden

De conclusie is dat energie tegen die tijd gratis zou worden. Nu nog hebben we te maken met problemen om duurzame energie op te wekken, maar in 2047 zouden we een probleem moeten hebben om al die energie op te kunnen slaan. Diamandis verwacht dat er gedacht moet worden aan het opslaan van energie in batterijen voor onder meer elektrische auto’s. De energie in de vorm van elektriciteit zou dan kosteloos moeten zijn. De toekomst zal het uitwijzen.Geef een reactie