SUBSIDIE VOOR PRODUCEREN HERNIEUWBARE ENERGIE MOGELIJK

energie subsidie

Wie overweegt om met zijn bedrijf hernieuwbare energie te gaan produceren, of dit al doet, kan in aanmerking komen voor een energie subsidie. De SDE+, zoals deze subsidie heet, is in heel veel gevallen aan te vragen. Hij is immers verdeeld in verschillende groepen. Denk bijvoorbeeld aan biomassa, geothermie, water, wind en zon. Alleen de categorie wind op zee is apart opgenomen in een ander deel van de subsidie. De nieuwe regeling is niet zomaar in het leven geroepen. Het moet immers de stimulans zijn om daadwerkelijk in deze branche te stappen, zo meent het ministerie van economische zaken.

De subsidie aanvragen

Misschien is jouw interesse nu ook wel gewekt. Dan vraag je je natuurlijk af hoe je deze SDE+ kunt gaan aanvragen. Daarvoor is een gemakkelijke procedure gestart. Via de website van de RVO kan je hier snel naartoe geleid worden. Omdat de subsidie nog betrekkelijk nieuw is, is de kans groot dat het niet heel erg moeilijk hoeft te zijn om succes te hebben. De overheid wil immers graag dat projecten rondom duurzaamheid in een hogere versnelling komen. Hoe eerder Nederland van de fossiele brandstoffen af kan raken, hoe beter dat is, zo is men op dit moment van mening.

Budget

Het budget per aanvraagronde is ongeveer zes miljard euro. Op dit moment zijn dat twee rondes per jaar, één in het voorjaar en één in het najaar. Een aanvraag zal wel enige tijd nodig hebben om verwerkt te worden. In het najaar worden de aanvragen van het voorjaar vaak pas goedgekeurd. De nieuwe aanvragen zijn dan vervolgens een halfjaar later weer aan de beurt. Als je een goed idee hebt, dan moet je er dus wel rekening mee hebben dat het nog enkele maanden zal duren voordat je wat extra hulp van de overheid kunt verwachten. Dit is echter geen belemmering natuurlijk.

Zo groot als je wilt

De subsidie is niet alleen maar voor de allergrootste projecten beschikbaar. Ook ideeën die wat kleiner in omvang zijn kunnen in aanmerking komen. Sterker nog, waar het gaat om projecten in de categorie zon is het zelfs zo dat de projecten officieel in tweeën zijn gedeeld. Er is een deel kleine projecten en een deel grote projecten. Dit hangt vooral af van het piekvermogen dat wordt gerealiseerd met het project. Is dit groter of kleiner dan 1, dan zal het in de ene dan wel de andere categorie vallen waar het gaat om de subsidie.

Geen luchtkastelen

Wanneer je geïnteresseerd bent in de subsidie en een aanvraag wilt doen, kom dan wel met een uitgewerkt plan. De commissie die de subsidie toekent is namelijk altijd voornemens een haalbaarheidsonderzoek te doen. Dit betekent dus dat je wel zeker moet zijn dat jouw idee om hernieuwbare energie te produceren ook echt daadwerkelijk kans van slagen heeft. Als je op voorhand al weet dat dit niet zo is, of je hebt je idee onvoldoende uitgewerkt, dan zal dit verspilde moeite zijn. Je moet dit ook bij je aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk aangeven aan de hand van de stand van zaken zoals hij op dat moment is.

Hoe kunnen we u helpen?

Wij bieden een unieke service aan met een energienota check.