Privacy Statement

De website switchCollectief.NL is eigendom van switchCollectief.NL.

Koppelingen naar websites die niet van switchCollectief.NL zijn.
De website van switchCollectief.NL kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van switchCollectief.NL. SwitchCollectief.NL heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van switchCollectief.NL. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u aan derden verstrekt, vallen niet onder het privacybeleid van switchCollectief.NL. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan switchCollectief.NL. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Pagina’s opvragen
Welke informatie het switchCollectief.NL van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van switchCollectief.NL worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Versturen van persoonsgegevens
Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan switchCollectief.NL verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Beveiliging
Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Ook passen wij fysieke, elektronische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is uw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo gebruiken wij geavanceerde firewall- en wachtwoordbeveiliging voor onze databases, fysieke toegangscontroles voor onze gebouwen en bestanden en is toegang tot uw persoonsgegevens alleen mogelijk voor gemachtigde medewerkers.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken die wij met u voeren kunnen wij opnemen voor het trainen en beoordelen van onze medewerkers en/of voor het vastleggen van bewijs.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33).
Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

switchCollectief.NL
Panamalaan 4D
1019AZ Amsterdam
info@switchcollectief.nl