Energieverbruik in Nederland ten opzichte van Europa

subsidie energie

Energieverbruik in Nederland ten opzichte van Europa

Dat iedereen tegenwoordig zelf kan overstappen van de ene energieleverancier naar de andere, komt doordat eind jaren negentig van de twintigste eeuw de EU besloot dat de energiemarkt vrijgegeven moest worden. De Unie streeft een vrij verkeer van goederen, diensten en mensen binnen de EU na, en energielevering moest een van die diensten zijn. Hoe verhoudt het Nederlandse energieverbruik zich eigenlijk tot dat van de landen om ons heen, en – niet onbelangrijk – wat kost dat? In dit artikel volgt een rondje gluren bij de buren om te zien hoe het daar zit met energieverbruik en -tarieven.

Wat verbruiken Nederlanders en hun buren?

Volgens Energietrends 2016, een gezamenlijke uitgave van ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland), Energie-Nederland en Netbeheer Nederland, ontlopen Nederland en de buurlanden elkaar niet veel op het gebied van huishoudelijk energieverbruik. De cijfers voor Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Europese Unie als geheel worden in dit rapport naast elkaar gezet. In 1996 was er een piek in het Europese energieverbruik, maar sindsdien is er een gestage daling ingezet. De drie genoemde landen verbruikten in 1996 elk zo´n tachtig gigajoule (tachtig miljard Joule) per huishouden, terwijl de EU als geheel daar zo´n tien gigajoule onder zat.

Al in 1998 dook Nederland naar het gemiddelde EU-niveau, terwijl onze buren aan de oost- en westkant tot in 2006 ongeveer dezelfde afstand tot het EU-gemiddelde bleven houden. In de jaren daarna kropen de cijfers naar elkaar toe. Overigens lijkt tien gigajoule misschien veel, maar als we ter vergelijking ook eens naar de Verenigde Staten van Amerika en Japan kijken, blijkt hoe dicht de Europese cijfers op elkaar zitten. Een gemiddeld huishouden in de VS schommelde in dezelfde periode zo tussen de vijfennegentig en honderdtien gigajoule, terwijl Japan een heel vlakke lijn op veertig gigajoule laat zien; minder dan de helft van wat in de VS per huishouden aan energie verbruikt wordt dus.

energieverbruik nederland

Betrouwbaarheid van het netwerk

Overigens kunnen Nederlandse consumenten vrijwel altijd beschikken over elektriciteit en gas doordat we op een zeer betrouwbaar elektriciteits- en gasnet kunnen vertrouwen; een Nederlands huishouden zit per jaar slechts zo’n twintig tot vijfendertig minuten zonder stroom, en de uitval van het gasnet bedraagt seconden. Duitsland ontloopt Nederland niet veel met gemiddeld veertig minuten stroomuitval per jaar, huishoudens in Frankrijk en Groot-Brittannië zitten per jaar ongeveer twee keer zo lang zonder elektriciteit als Nederlandse, en in Polen moest men rekening houden met een uitval tussen de zes en zeven uur per jaar, maar daar wordt hard aan de weg getimmerd; in 2012 was dit teruggebracht tot zo’n vier uur.

Wat kost dat?

Nederlanders zijn voor gas iets duurder uit dan de meeste andere Europeanen, maar voor elektriciteit liggen de tarieven inmiddels net onder gemiddeld niveau. Per kilowattuur betaalden Nederlanders in 2011, met de vaste kosten meegenomen in de berekening, zo’n achttien cent, blijkt uit Energietrends 2012; precies het EU-gemiddelde. Dat gemiddelde is sindsdien iets gestegen, terwijl de Nederlandse tarieven rond hetzelfde bedrag bleven schommelen. Huishoudens in Groot-Brittannië en Frankrijk betaalden in 2011 drie à vier cent minder, Duitsers waren zeven cent duurder uit en Denen betaalden zelfs bijna twaalf cent meer. Intussen stegen de Duitse tarieven in de richting van de Deense en de Britten kwamen boven het Europese gemiddelde uit. Franse huishoudens zijn nog wel minder kwijt aan elektriciteit dan de Nederlandse.

gasprijs nederland

Voor gas betaalden Nederlandse huishoudens in 2011 zo’n vijfenzestig cent per kubieke meter (vaste kosten zijn ook hier doorgerekend in deze prijs), terwijl het Europese gemiddelde op vijftig cent lag. Frankrijk en Duitsland houden gelijke pas met dat gemiddelde, Groot-Brittannië zit er zo’n tien cent onder, Denen betaalden in 2011 bijna het dubbele van het EU-gemiddelde. Inmiddels zijn de gasprijzen dicht naar elkaar toe gekropen; de Denen betaalden in 2015 even veel als Nederlanders, de Britse tarieven zijn met zo’n twintig cent gestegen en liggen nu nog maar een klein beetje onder het Europese gemiddelde. De gastarieven liggen nu in al deze landen zo tussen de vijfenzestig en vijfenzeventig cent per kubieke meter. Dat de gasprijs in Nederland iets hoger ligt dan gemiddeld, wordt voornamelijk veroorzaakt door de energiebelasting.

Hoe kunnen we u helpen?

Wij bieden een unieke service aan met een energienota check.